Lokaler och bostäder

För dig som är hyresgäst

Inloggning till tjänsten Dinhyresvärd.se

Instruktioner till tjänsten


Vår fastighetsskötare Lasse har telefon 0734043785

Inträffar något akut under kvällar eller helger kan ni ringa Driftia på Tel: 08-744 09 50

Checklista för flyttstädning

Blankett för Ansökan om lägenhetsbyte

Vid lägenhetsbyte:
Om du vill byta din lägenhet och har hittat någon att byta med så måste lägenhetsbytet godkännas av oss samt den andra hyresvärden. Möjligheten att byta sin lägenhet gäller alla som har ett förstahandskontrakt. I hyreslagens 35 § kan man läsa mer om bytesmöjligheten.

Blankett för Ansökan om andrahandsuthyrning 2020

·         Till ansökan vill vi ha personbevis på samtliga hyresgäster i byteskedjan, även avflyttande hyresgäst. Beställning av personbevis görs hos Skatteverket

·         Kopia på lägenhetskontrakt för inflyttande hyresgäst. Ingår fler hyresgäster i byteskedjan behövs kopia även på deras hyreskontrakt

·         Arbetsgivarintyg på inflyttande hyresgäst. 

Om du vill använda autogiro fyller du i den här blanketten och skickar den till oss:

https://www.bankgirot.se/globalassets/dokument/e-formular/Autogiroanmalan_medgivande_till_kontonummer.pdf