Lokaler och bostäder

Kontakta oss

Dykaren Fastighets AB

Kistavägen 2a
192 70 Sollentuna

info@dykarenfastighet.se

Tel: 08-754 00 46

Inträffar något akut under kvällar eller helger kan ni ringa Driftia på Tel: 08-744 09 50