Lokaler och bostäder

Nya regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand

Läs mer om regler för Andrahandsuthyrning

Blankett för Ansökan om andrahandsuthyrning 2020